Többváltozós analízis 2, 2017. tavasz, 3. csoport

A gyakorlat időpontja: kedd 12:30-14:00, helye: 0-312 Gallai terem.

1. zh: március 27 hétfő 14-16
2. zh: május 15 hétfő 14-16

Feladatott feladatok:

1. gyakorlat: (2017.02.14.)

Analízis feladatgyűjtemény I.: 6 / 1, 2, 3, 5, 9, 21, 23, 25, 30, 32, 37

Mely a_n sorozatokra igaz, hogy az előjeleket megfelelően választva a kapott +/- a_1 +/- a_2 +/- a_3 +/- a_4 +/- ... sor konvergens?


2. gyakorlat: (2017.02.21.)

Írjuk fel 0 körüli hatványsor alakban a lehető legbővebb intervallumban az alábbi függvényeket! (a) arctg(2x), (b) e^(-x^2), (c) sin(2x^3)

Analízis feladatgyűjtemény I.:
6 / 8, 10, 41, 68, 69, 122
7/ 106, 111, 112, 122

Mely a_n sorozatokra igaz, hogy az előjeleket BÁRHOGYAN választva a kapott +/- a_1 +/- a_2 +/- a_3 +/- a_4 +/- ... sor konvergens?

Meghosszabbított feladat: Mely a_n sorozatokra igaz, hogy az előjeleket megfelelően választva a kapott +/- a_1 +/- a_2 +/- a_3 +/- a_4 +/- ... sor konvergens?


3. gyakorlat: (2017.02.28.)

Bizonyítsuk be, hogy ha az |a_{n+1}|/|a_n| sorozat tart egy 1-nél nagyobb számhoz, akkor az a_1+a_2+... sor divergens!

Analízis feladatgyűjtemény I.:
6 / 47-49, 53, 72, 106, 117, 120
8/ 25, 27
9/ 6, 16

Egy láthatatlan bolha percenként ugyanakkorát ugorva az origóból indulva elkezd ugrálni a pozitív irányba a számegyenesen. (Az ugrás hosszát nem ismerjük, az bármekkora pozitív valółs szám lehet.) Az indulás utáni elsĹ perctől kezdve minden percben rácsaphatunk egy 1 hosszóş szakaszra. Megfelelő stratégiával le tudjuk-e garantáltan előbb vagy utóbb lecsapni a bolhát?

Meghosszabbított feladatok: Mely a_n sorozatokra igaz, hogy az előjeleket BÁRHOGYAN választva a kapott +/- a_1 +/- a_2 +/- a_3 +/- a_4 +/- ... sor konvergens?

Mely a_n sorozatokra igaz, hogy az előjeleket megfelelően választva a kapott +/- a_1 +/- a_2 +/- a_3 +/- a_4 +/- ... sor konvergens?


4. gyakorlat: (2017.03.07.)

Kiegészítő feladatsor: 3, 4, 5ab, 6, 7, 8, 9b (és esetleg 10)

Analízis feladatgyűjtemény I.: 9.23

Meghosszabbított feladat: Kiegészítő feladatsor: 2


5. gyakorlat: (2017.03.14.)

1. Jordan mérhető-e bármely körvonal a síkon?

2. Határozzuk meg (integrálással) a { (x,y,z) : x,y,z ≥ 0, x+y+z ≤ 1 } halmaz térfogatát!

3. Mutassuk meg, hogy a von Koch féle hópehelygörbe önhasonló, és határozzuk meg a hasonlósági dimenzióját! Határozzuk meg a görbe hosszát!

Analízis feladatgyűjtemény I.: 7.49, 57 (Azt kell meghatározni, hogy milyen x-re konvergensek ezek a sorok),
9.2, 32, 33a, 89

Meghosszabbított feladat: Kiegészítő feladatsor: 2, 4, 9b


7. gyakorlat: (2017.03.28.)

Legyen f(x,y)= x, ha y racionális és f(x,y)=0, ha y irracionális.
a) 0101 f(x,y) dx dy = ?
b) 0101 f(x,y) dy dx = ?
c) és d) ugyanezek, de a belső integrál helyett felső integrállal
e) Integrálható-e f [0,1]x[0.1]-en?

Analízis feladatgyűjtemény I.: 9 / 38, 39, 48, 62


8. gyakorlat: (2017.04.04.)

1. Legyen f a Cantor halmaz karakterisztikus függvénye. Bizonyítsuk be, hogy f integrálja [0,1]-en 0.

2. Határozzák meg egy rho(x,y) surusegu H sikbeli mérhető halmaz origóra vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatékát, ha tudjuk, hogy egy m tömegű r távolságban lévő pontnak mr^2 a tehetetlenségi nyomatéka!

Analízis feladatgyűjtemény I.: 9.65, 72, 86, 107, 113, 115


9. gyakorlat: (2017.04.11.)

1. Paraméterezzünk egy körvonalat illetve egy négyzet határát! Folytonos-e a paraméterezésünk? Differenciálható-e? Ha nem, akkor van-e olyan paraméterezés is?

2. Definiáljuk a Koch görbét (rendesen)!

3. Csináljunk térkitöltő Peano-görbét!

4. Mutassuk meg, hogy az előadáson tanult Cantor tételben sem a folytonosság, sem a zártság nem hagyható el!

Analízis feladatgyűjtemény I.: 10.1, 3, 8, 10, 15, 18, 21


10. gyakorlat: (2017.04.25.)

1.Egy hangya helyét a t időpontban az r(t) = (3 cos t) i+(2 sin t) j függvény adja meg, ahol t∈[0,3π/2]. Honnan indul a hangya? Hova érkezik? Hol van t=π/5-ben? Mennyi a sebessége t=π/3-ban? Írjuk fel a pályagörbe érintőjének az egyenletét t=π/6-ban?

2. Van két azonos magasságú henger. Az egyik sugara 10cm, a másik sugara 5cm. Mindkét hengerre az aljától a tetejéig felcsavarunk egy-egy cérnaszálat úgy, hogy a cérnaszál érintője mindig 60 fokos szöget zárjon be a vízszintes síkkal. Melyik cérnaszál lesz hosszabb?

3. Igaz-e a Lagrange féle középértéktétel síkon, azaz igaz-e, hogy ha f:[a,b]→R2 folytonos, (a,b)-n differenciálható, akkor van olyan c∈(a,b), amelyre f'(c)=(f(b)-f(a))/(b-a)?

Analízis feladatgyűjtemény I.: 10/22, 23, 27


11. gyakorlat: (2017.04.25.)

1. Egy 4cm átmérőjű, kör keresztmetszetű csövön málnaszörp folyik. Az áramlás sebessége a cső tengelyétől r cm-re (3-r)^2 cm/s.
a) Írjunk fel egy kétváltozós integrált (alkalmas síkbeli tartományon), amely megadja, hogy mennyi szörp folyik keresztül a csövön másodpercenként!
b) Próbáljuk kiszámolni az integrált!

Analízis feladatgyűjtemény I.: 9/89, 103, 115 (még egyszer) és 10/28, 30