Bevezető analízis 2 EA, 2018. tavasz

A konvexitásnak és a húr meredekéség monotonitásának kapcsolatáról szóló tétel bizonyítása

vizsgatájékoztató

vizsgatematika

Félév eleji hallgatói tájékoztató

Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Valós analízis I.

Gémes Margit - Szentmiklóssy Zoltán: Bevezető analízis 2 feladatgyűjtemény

Suzanna Seager jegyzetének 1. fejezete rendezett testekről, kvantorokról, bizonyításkészítésről